Ubezpieczenie

Biuro nasze działa od wielu lat. Zawsze jesteśmy ubezpieczeni od przypadków jakie moga się nam przytrafić.

Ubezpieczenie OC służy temu, by w razie błędu Pośrednika popełnionego przy prowadzeniu transakcji, Klient mógł wystąpić bezpośrednio do Firmy Ubezpieczającej Pośrednika o wypłatę odszkodowania z tytułu poniesionej szkody, zamiast dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej, czasami przez wiele lat.

Jak do tej pory klinci nasi nie musieli wykorzystywać tego ubezpieczenie. Działamy rozważnie, wnikliwie, ostrożnie. 

:)